Magnetoelektrická soustava s usměrňovačem

3. Ručkové měřící přístroje

pro měření střídavých napětí použít i magnetoelektri¬cké voltmetry s usměrňovačem. Hlavní výhodou voltmetrů této soustavy je malá spotřeba, použitelnost do 20 kHz a možnost měření i střídavých napětí malých hodnot. Hlavní

1/2008

Reproduktorové sloupy jsou obvykle připojeny na 100V rozvod, případně jsou v provedení s nízkou impedancí (4-16 Ω). Vyrábějí se ve vý- konové řadě od 6 do 50 W, často s možností přepínání výkonu, jejich charakteristická citli- vost.

Nová stránka 1

- magnetoelektrické přístroje s usměrňovačem - univerzální magnetoelektrické přístroje. ► zřejmě nejčastěji používaná soustava.

Magnetoelektrická soustava

Vlastnosti magnetoelektrických přístrojů. u střídavých veličin jsme zvyklí používat a počítat s efektivní hodnotou, jsou všechny magnetoelektrické přístroje s diodovými usměrňovači kalibrovány na efektivní hodnotu sinusového průběhu. Určitá

Microsoft Word - opakovacíotazky09.doc

- odvození vztahu pro moment soustavy. - magnetoelektrická soustava s usměrňovačem a termočlánkem 5. 22 Měření výkonu střídavého proudu v jednofázové soustavě -

Analogové Měřicí Systémy

Magnetoelektrická soustava měří: DC U, DC I, AC U, AC I. Magel. soustava s usměrňovačem Grätzův můstek s germaniovými usm. diodami (. vzduchový systém – eldyn, feromag. systém – ferodynam. soustava

Andre Maria Ampér - Fyzika - Referáty

ampér, značka A – základní jednotka elektrického proudu v soustavě SI; proud, který při stálém… (Andre Maria Ampér, Fyzika referát)

Uèebnice Elm E2 v1_1

V případě požáru je nutno postupovat v souladu s protipožárními směrnicemi, učinit vhodná opatření k jeho likvidaci nebo alespoň lokalizaci, použitím hasicího zařízení v elektrolaboratoři atd.. Elektrické měřící soustavy

Měření Du10 - náhled na referát - referáty a seminárky - Studuj...

napětí 2000V; měřící soustava magnetoelektrická s rezonančním usměrňovačem; třída přesnosti 1,5; měřící stupnice vodorovná Výrobní číslo: 61 58 975 Vyrábí: Metra Blansko

Microsoft Word - mc.doc

Obr. 6 Princip zapojení stejnosměrného elektronického voltmetru s modulátorem. vstupního odporu měřícího usměrňovače s. velký, tzn., musí mít velký vstupní odpor stejnosměrný voltmetr, který následuje za špičkovým usměrňovačem. Malé

Prezentace "Elektrotechnická měření Základní měření a analogové...

Magnetoelektrická soustava s usměrňovačem Soustava byla nejrozšířenější pro měření napětí a proudu, neumožňuje ale přímé měření střídavých veličin. Jak

Měření elektrických veličin a elektrické měřicí přístroje

Měření elektrických veličin a elektrické měřicí přístroje 20 Princip indukčního elektroměru: • princip je založen na asynchronního motoru s kotvou ...

Elektrická měření - 2. Ročník

Wattmetr, elektrodynamická měřící soustava. můstkovým usměrňovačem. Magnetoelektrická soustava s usměrňovačem má menší přesnost vlivem úbytku napětí na diodách. Přístroj

E-Automatizace: Encyklopedie - Informační portál z oblasti...

Portál sdružující informační zdroje z oblasti automatizace. stejnosměrné využívají většinou magnetoelektrické měřicí ústrojí, střídavé se podle principu činnosti dělí na: vibrační, elektrodynamické a magnetoelektrické s usměrňovači. Pro

porno vídeo mama honí synovi tluste zeny sex